Haukkalan säätiö

Haukkalan säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa säätiö tukee koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pyrkii vahvistamaan sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Haukkalan säätiön perusti vuonna 2013 Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Sen tarkoitus ja tehtävät on määritelty säännöissä.

Haukkalan säätiön toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenet edustavat monialaista asiantuntemusta.

Hallitus on määritellyt v. 2016 säätiölle mission, vision ja toimintastrategian.

Haukkalan säätiön vuosittaiseen toimintaohjelmaan sisältyy asiantuntijafoorumin ja seminaaritilaisuuden järjestäminen jostakin ajankohtaisesta teemasta. Vuosittainen toiminta käy ilmi toimintakertomuksista.

Haukkalan säätiö tekee myös selvityksiä, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita. Vuonna 2016 Haukkalan säätiö teki aloitteen lapsiohjelman valmistamiseksi Keski-Suomen maakuntaa varten. Se on kytketty osaksi Sipilän hallituksen kärkihanketta Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma.

Haukkalan säätiö on the Alliance for Childhood European Network Groupin jäsen.