Haukkalan säätiö

Tausta

Haukkalan säätiö perustettiin 2.5.2013, kun Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry:n toiminta lakkasi tehtävien siirtyessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Lue lisää

Tehtävä

Haukkalan säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa säätiö tukee koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pyrkii vahvistamaan sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan toimialallaan myöntämällä apurahoja tutkimusryhmille ja tutkijoille, tukemalla osaamisen kehittämistä ja koulutusta, tiedonvälitystä, julkaisutoimintaa ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja.

Visio

Haukkalan säätiö on vuonna 2020 valtakunnallisesti tunnettu toimija lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen alueella aloitteidensa, tukemiensa kohteiden ja kannanottojensa takia. Se on edistänyt maakunnallisen lapsistrategian laatimista, jota arvostetaan myös Keski-Suomen ulkopuolella, ja yhtenäisemmän lapsikäsityksen ja lasta koskevan kielen jakamista eri toimijoiden kesken.

Toimintastrategia

Visiota tavoitellaan tutkimusperustaisesti, lapsilähtöisesti sekä kokemusperustaisesti laadukkaalla toiminnalla, joka tuo esiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä näkökohtia ja joka perustuu verkottumiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

Haukkalan säätiön missio, visio ja toimintastrategia