Haukkalan Säätiö

Haukkalan säätiön tarkoituksena on edistää keskisuomalaiselta perustalta lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Säätiö pyrkii tukemaan psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa säätiö pyrkii myös tukemaan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä vahvistamaan sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Haukkalan säätiön missio, visio ja toimintastrategia