Asiantuntijafoorumit

Vuonna 2019 (Forum VI) pohdittiin lasten oikeuksien toteutumista paikallisissa lapsistrategioissa.

Vuonna 2017 (Forum V) tarjosi ajankohtaisen katsauksen uusimpiin tutkimustuloksiin lasten ja nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä kehityksestä ja oppimisesta.

Vuonna 2016 (Forum IV) käsiteltiin aihetta, miten kehittää lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria Keski-Suomessa.

Vuonna 2015 (Forum III) aiheena oli lapsen kuulemisen käytäntöjen kehittäminen ja juurruttaminen

Vuonna 2014 (Forum II) käsiteltiin Haukkalan säätiön teettämää selvitystä Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkko Jyväskylässä.

Vuonna 2013 (Forum I) aloitettiin yhteistoiminnan rakentamisesta asiantuntijoiden kesken.