Haukkalan säätiön palkinnot

Haukkalan säätiö myöntää joka toinen vuosi järjestettävien Perhetutkimuksen päivien yhteydessä Lea Pulkkisen palkinnon väitöskirjalle, joka käsittelee lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää elämän laatua ja palveluita. Perhetutkimuspäivien järjestelytoimikunta on valinnut palkintoehdokkaat, joista lopullisen valinnan on tehnyt Lea Pulkkinen.

Haukkalan säätiön palkinnon ovat saaneet:

2018 Jallu Lindblom, Tampereen yliopisto, väitöskirjasta: Significance of early family environment on children’s affect regulation

2016 Antti O. Tanskanen, Itä-Suomen yliopisto, väitöskirjasta: Isovanhemmat, vanhempien lastenhankinta ja lasten hyvinvointi

2014 Antti Kärnä, Turun yliopisto, väitöskirjasta: Effectiveness of the KiVA antibullying program

Aikaisemmin vastaava palkinto jaettiin seuraaville henkilöille Lea Pulkkisen merkkipäivälahjoituksista ja Tiedepalkinnosta Niilo Mäki säätiön kautta: 2012 Marjaana Kangas, Lapin yliopisto, The school of the future: Theoretical and pedagogical approaches for creative and playful learning environments; 2010 Tiina Pelander Turun yliopisto, The quality of pediatric nursing care – Children’s perspective; 2008 Taina Kyrönlampi-Kylmänen, Lapin yliopistosta, Arki lapsen kokemana – Eksistentis-fenomenologinen haastattelututkimus; 2006 Riitta Jähi, Tampereen yliopisto. Työstää, tarinoida, selviytyä: Vanhemman psyykkinen sairaus lapsuuden kokemuksena; 2004 Marketta Kyttä, Teknillinen korkeakoulu, Children in outdoor contexts: Affordances and independent mobility in the assessment of environmental friendliness; 2002 Kaisa Aunola, Jyväskylän yliopisto, Children’s and adolescents’ achievement strategies, school adjustment, and family environment; ja 2000 Kirsti Kurki-Suonio, Helsingin yliopisto, Äidin hoivasta yhteishuoltoon – lapsen edun muuttuvat oikeudellisesta tulkinnasta.