Haukkalan säätiön seminaarit

Vuonna 2018 Onko meillä malttia sijoittaa lapsuuteen? -seminaari 

Vuonna 2017 Lapsen parhaaksi –seminaari

Kolmas seminaaritilaisuus järjestettiin kansainvälisenä tapaamisena the Alliance for Childhood European Network Groupin jäsenorganisaatioiden kanssa. Suomesta puhujina olivat kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja hallituksen kärkihankkeen ’Lasten ja perheen palvelujen muutosohjelma’ ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Vuonna 2016 Varhaiskasvatus käännekohdaksi –seminaari

Toisen seminaaritilaisuuden aiheeksi valittiin varhaiskasvatus, joka oli ajankohtainen teema erilaisten varhaiskasvatusta koskevien muutospaineiden takia. Pääpuhujaksi kutsuttiin Professori Mathias Urban, joka on Englannissa Roehamptonin yliopiston varhaislapsuuden tutkimuskeskuksen johtaja ja joka johtaa kansainvälistä varhaiskasvatuksen järjestöä.

Vuonna 2015 Lapsen oikeus tulla kuulluksi –seminaari

Haukkalan säätiö järjesti ensimmäisen seminaaritilaisuuden ajankohtaisesta aiheesta: Lapsen oikeus tulla kuulluksi. Pääpuhujaksi kutsuttiin professori Maria Herczog, joka on ollut laajan organisaation Eurochild puheenjohtaja ja toiminut YK:n Lapsen Oikeuksien komitean jäsenenä. Hänen tehtäviinsä kuului Suomen tilanteen raportointi komitealle.

Seminaarin teemaa syvennettiin asiantuntijafoorumissa III. Teeman käsittelystä on laadittu yhteenveto.