Säätiön perustaminen ja säännöt

kalastuskuva_2

Haukkalan säätiö sr (rekisteröity säätiö) perustettiin vuonna 2013, kun Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry:n toiminta päätettiin lakkauttaa tehtävien siirryttyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Tietoa kannatusyhdistyksen toiminnasta on teoksessa: Auvinen, Timo (2007). ”Vaikeasti käsiteltävät lapset” hoidon piiriin -Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys 50 vuotta. Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. ISBN 978-952-92-3101-0

Kannatusyhdistys päätti vuonna 2012 pyytää Patentti- ja rekisterihallitukselta lupaa perustaa Haukkalan säätiö -niminen säätiö ja sen sääntöjen vahvistamista. Haukkalan säätiön säännöt vahvistettiin 29.10.2012.

Kannatusyhdistys lakkautti toimintansa viimeisessä vuosikokouksessaan 25.3.2013 ja siirsi käytettävissä olevat varat perustamalleen uudelle säätiölle. Sääntöjen mukaisesti perustaja nimesi säätiölle ensimmäisen hallituksen. Se valitsi säätiön hallituksen jäseniksi kannatusyhdistyksen hallituksesta seuraavat henkilöt:

Sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Marja Heikkilä
Professori Jari-Erik Nurmi
Professori Lea Pulkkinen
JAMK:n yliopettaja Anna Rönkä

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Lastenneurologian ylilääkäri Reija Alén
Perhetutkimuksen professori Kimmo Jokinen
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen
Kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki, Silja Ässämäki

Kannatusyhdistys nimesi Lea Pulkkisen Haukkalan säätiön hallituksen kokoonkutsujaksi sekä säätiön perustamisen toimeenpanosta vastaavaksi henkilöksi.

Haukkalan säätiön hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 9.4.2013, jolloin puheenjohtajaksi valittiin Lea Pulkkinen ja varapuheenjohtajaksi Reija Alén.

Haukkalan säätiön hallituksen sihteerinä on toiminut PsT Minna Torppa 2013 –  2015 ja vuodesta 2016 lähtien dosentti Päivi Fadjukoff

Haukkalan säätiö on rekisteröity säätiörekisteriin 2.5.2013.